Kategori: Tjänster

Patrik Slussnäs

[:sv] VD patrik.slussnas@larsmoror.fi 0500561738[:fi]VD 0500561738[:]


05.11.2017 0

[:sv]Svetsteknik[:fi]Klass Svetsarbeten[:]

[:sv]Vi erbjuder allt från traditionella svetsarbeten till installationer av medicinska gasanläggningar (sjukhus och vårdinrättningar) och svetsning av brännbara gaser (slöjdsalar och verkstäder). Våra montörer är också certifierade för att utföra klassvetsning inom industrin enligt ISO 6947.[:fi]orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget malesuada tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.…
Read more


08.11.2018 0

[:sv]Värmepumpar[:fi]Lämpöpumput[:]

[:sv]Värmepumpar är vår vardag. Vi har installerat olika typer av värmepumpar i över 25 år och vår servicepersonal har ett brett kunnande när det gäller olika leverantörer. Vi installerar värmepumpar både i småhus och i större fastigheter som behöver mer avancerade system. Vi har erfarenhet av jordvärme, bergvärme, sjövärme och luftvärmesystem. Vi projekterar även frånluftsvärmesystem…
Read more


08.11.2018 0

[:sv]Ventilation[:fi]Ventilationsteknik[:]

[:sv] Inomhusklimatet är viktigt för att vi ska må bra. En fungerande ventilation skyddar både huset och hälsan. Våra professionella montörer utför ett högklassigt arbete när det gäller både mindre och större ventilationsarbeten. Det här är en sektor som växer hos oss. Tack vare vårt breda nätverk av  underleverantörer kan vi även erbjuda kanalsystem, ventilationsaggregat…
Read more


08.11.2018 0

[:sv]Kylteknik[:fi]Värmeteknik[:]

[:sv]I dag är kylsystem standardutrustning i kontorsutrymmen, affärslokaler och offentliga byggnader. Efterfrågan på kylsystem ökar även i skolor och egnahemshus. Förutom så kallad komfortkyla är kylanläggningar viktiga för el- och automationsutrymmen och olika processer inom industrin. Vi konstruerar allt från små direktförångande kylaggregat till större avancerade frikylningssystem.[:]


08.11.2018 0

[:sv]Vatten- och avlopp[:fi]Vatten- och avloppsteknik[:]

[:sv]Det är viktigt att monteringen av vatten- och avloppssystem utförs på rätt sätt. Traditionell rörläggning är vår starka sida och vår personal har mångårig erfarenhet och ett brett kunnande. Vi utför dagligen installationer i småhus och linjesaneringar i flervåningshus.[:fi]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget malesuada tortor. Lorem ipsum dolor sit amet,…
Read more


05.11.2018 0

[:sv]Planering och service[:fi]VVS planering[:]

[:sv]Planering är a och o för ett bra installationsarbete. Vi gör VVS-planeringar både för småhus och större fastigheter. Vårt motto inom planeringen är enkla och genomtänkta lösningar som skapar en lång och förmånlig livscykel för fastigheten. Vi använder datoriserade hjälpmedel för dimensionering och visualisering av våra planeringsprojekt. Vi erbjuder också service och installationer av av…
Read more


05.11.2018 0