Tjänster

Vi erbjuder komplett VVS-service

Vatten & avlopp

Traditionell rörläggning är vår starka sida. Det är viktigt att monteringen av vatten- och avloppssystem utförs på rätt sätt. Våra utbildade montörer har mångårig erfarenhet och ett brett kunnande.

Planering & design

Planering är a och o för ett bra installationsarbete. Vårt motto inom planeringen är enkla och genomtänkta lösningar som skapar en lång och förmånlig livscykel för fastigheten.

Värmepumpar

Värmepumpar är vår vardag. Vi har erfarenhet av jordvärme, bergvärme, sjövärme och luftvärmesystem. Vi projekterar även värmepumpssystem för större fastigheter.

Kylteknik

I dag är kylsystem standardutrustning i offentliga byggnader och efterfrågan ökar även i egnahemshus. Förutom så kallad komfortkyla är kylanläggningar viktiga för el- och automationsutrymmen och olika processer inom industrin. Vi konstruerar allt från små direktförångande kylaggregat till större avancerade frikylningssystem.

Ventilation

Inomhusklimatet är viktigt för att vi ska må bra. En fungerande ventilation skyddar både huset och hälsan. Det här är en sektor som växer hos oss. Tack vare vårt breda nätverk av underleverantörer kan vi även erbjuda kanalsystem, ventilationsaggregat och traditionell plåtslagarservice.

Svetsteknik

Vi erbjuder allt från traditionella svetsarbeten till installationer av medicinska gasanläggningar för sjukhus och vårdinrättningar samt svetsning för brännbara gaser i slöjdsalar och verkstäder. Våra montörer är certifierade för att utföra klassvetsning inom industrin enligt strandarden ISO 6947.